Projektová činnost

V projektech pozemního stavitelství nabízím zpracování projektové dokumentace od počátečního návrhu po prováděcí dokumentaci:

- Návrhy/architektonické studie stavby

Dokumentaci:

- pro územní řízení

- pro územní souhlas

- pro stavební řízení

- pro ohlášení stavby

- pro odstranění stavby

- stávajícího stavu

- skutečného provedení stavby

- pasport stavby

Zaměřujeme se na:

- Rodinné domy

- Bytové domy

- Administrativní objekty

- Komerční objekty

- Rekonstrukce

- Půdní vestavby

- Přístavby

-Osazení typových RD na pozemek včetně sítí

V rámci pozemního stavitelství pro vás zpracuji nebo zajistím:

- radonový průzkum

- geodetické zaměření

- Energetický štítek budovy

- Požárně bezpečnostní řešení staveb

- Hydrogeologický průzkum

- Rozpočty a kalkulace

- Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku

- Návrh vnějších zateplovacích systémů.

V projektech pozemního stavitelství nabízím zpracování projektové dokumentace od počátečního návrhu po prováděcí dokumentaci:

Jedním z mnoha faktorů před započetím vypracovávání vlastního návrhu je posouzení vhodnosti pozemku pro daný investiční záměr. I zdánlivě jednoduchá stavba se může více či méně prodražit umístěním do svažitého terénu, proto kladu velký důraz na výběr stavebního pozemku i s ohledem na orientaci ke světovým stranám. Dále je mým cílem co nejefektivnější využití prostoru za použití tradičních i moderních stavebních materiálů v takové kombinaci, aby výsledné dílo bylo pro stavebníka optimální jak nákladově, tak z hlediska nároků na budoucí provoz.

Individuální přístup ke každému klientovi je pro mne velmi důležitý.