Stavební zákon a veškerá legislativa spojená s tímto zákonem je velice obsáhlá a prochází neustálými novelami, obměnami a dodatky. Početné subjekty, které jsou vlastníky pozemků, infrastruktur, správcovství atd. procházejí rovněž neustálými změnami. V praxi to pak znamená, že občan neznalý této problematiky chodí od dveří ke dveřím a výsledek nikde, hromada ztraceného času, zadarmo to taky není a začátek stavby v nedohlednu !!!

Abych klientovi usnadnil a zpříjemnil začátky při budování stavby – rodinného domu, garáže, rekonstrukci stávajícího bydlení nebo jen bazénu, nabízím kompletní inženýrskou činnost k zadané zakázce.

… projektování staveb není jen o tom, že se navrhne dům, vypracuje projektová dokumentace a předá se klientovi. Při vytváření kvalitního projektu jdou ruku v ruce veškeří účastnící řízení, kteří mají práva ukládat podmínky a závazky, stanovovat meze projektantovy fantazie a podílet se na bezchybném chodu budoucího díla.

Inženýrskou činnost nabízím jako součást mnou vypracovaných projektů, kdy komunikuji se všemi účastníky řízení před i během projektových prací. Tím docílím časové efektivnosti a finanční úspory.

Tuto činnost nabízím taky pro individuálně zpracované projektové dokumentace a v nemalé míře nabízené typové projekty. Máte-li tedy zakoupený takovýto projekt a nevíte si rady s úřady, obraťte se na nás.

V zastoupení stavebníka profesionálně a rychle vyřizuji:

• územní rozhodnutí

• vydání územního souhlasu

• stavební povolení

• ohlášení stavby

• vydání územně plánovací informace

• vyjádření dotčených orgánu v povolovacích řízeních ve všech stupních

V zastoupení stavebníka řeším změny stavby před dokončením, řízení o odstranění stavby a zastupuji stavebníka při jednání se stavebním úřadem při místních šetřeních, nařízených ústních jednáních apod